Spomienka na Vavra Šrobára pri príležitosti 70 rokov jeho úmrtia

nedeľa, 6. december 2020 - 14:00

srobar.jpg

POZVÁNKA
 

Od smrti významného slovenského politika

20. storočia

Dr. Vavra Šrobára

uplynie dňa 6. decembra 2020 70 rokov.

 

Pamiatku „dvojnásobného zakladateľa“ spoločného štátu Slovákov a Čechov si pripomenieme
 pri jeho hrobe na Ondrejskom cintoríne v Bratislave v nedeľu 6. decembra 2020 v čase medzi 14. a 15. hodinou
zamyslením, zapálením sviečky či položením kytičky
.

 

Prihovoria sa Vám
Miroslav Pekník a Jozef Schwarz

 

Účastníkom spomienky bude k dispozícii vedecká monografia vydaná Ústavom politických vied SAV:

„Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista
a národnoosvetový pracovník“.

 

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984