Reklama

Ivan Hoffman

Od zistenia, že kapitalizmus má problémy, ktoré nedokáže vyriešiť, je len krok ku konštatovaniu, že problémom je kapitalizmus.