Panelová diskusia: Gastarbeitri na Slovensku. Panelisti: František Gajdoš, Alena H. Chudžíková, Branislav Ondruš, Monika Uhlerová

utorok, 12. november 2019 - 17:00

gastarbeitri1.jpg
gastaerbeitri2.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984