Marx večne živý – diskusia z cyklu Večerné debaty v Trafačke, Nitra

utorok, 7. máj 2019 - 19:00

 

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Vás pozýva na ďalšiu diskusiu z cyklu Večerné debaty v Trafačke, tentoraz na tému


MARX večne živý

 

7. 5. 2019, 19:00 hod.

Kto bol Karl Marx?
Čo skutočne tvrdil a čo sa mu len neprávom pripisuje?
Ktoré sú jeho hlavné myšlienky?
Rozumel svetu v ktorom žil?
Triedny boj, nadhodnota, vykorisťovanie, majú myšlienky späté s týmito pojmami význam pre dnešnú dobu?
Ako spolu súvisia Marx a komunistické režimy?
Kapitalizmus či komunizmus, čomu dať prednosť?
Máme na neho zabudnúť alebo si ho máme pripomínať?
Prečo sa aj po vyše 100 rokoch od jeho smrti Marxa stále bojíme?

Hostia
prof. PhDr. František Novosád, CSc - Filozofický ústav SAV
Mgr. Michal Lipták, PhD. - Filozofický ústav SAV


Moderuje
Adrian Michalík

FB:
https://www.facebook.com/events/2219757614775308/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984