Prednáška Ivana Halušku spojená s diskusiou na tému Budúcnosť sveta na križovatke (udržateľný rozvoj či veľké krízy, mierová spolupráca či svetová vojna)

štvrtok, 24. január 2019 - 16:30

kns_asa_upv_fss.jpg
Klub Nového slova. Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV,

a Futurologickou spoločnosťou Slovenska

Vás  pozýva na prednášku 

Ivana Halušku
 

spojenú s diskusiou na tému:
 

Budúcnosť sveta na križovatke
( udržateľný rozvoj či  veľké krízy,
mierová spolupráca či svetová vojna )


Moderuje Martin Muránsky
 

Podujatie sa uskutoční:
dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA,  Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

 

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984