Verejná diskusia - Vladimír Špidla, Monika Uhlerová, Dávid Martinák - Sme pripravení na nástup robotov?

streda, 28. november 2018 - 17:30roboty.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984