Prednáška veľvyslanca ČĽR, J. E. Lin Lina: 40 rokov od zavedenia politiky reforiem a otvorenia sa svetu v Číne

utorok, 4. december 2018 - 16:00

kns_asa_upv_fss.jpg
Klub Nového slova a Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Futurologickou spoločnosťou na Slovensku
a Veľvyslanectvom ČĽR na Slovensku,

clr_2.jpg

Vás  pozývajú na prednášku
 

Jeho Excelencie Lin Lina,

veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku

 

spojenú s besedou

na tému:

 

40 rokov od zavedenia politiky reforiem

a otvorenia sa svetu v Číne 

 

dňa 4. decembra 2018 (utorok) o 16:00 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava
 

Mediálnym partnerom podujatia je

banner_slovo_2a.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984