Prezentácia knihy Igora Daniša Nereálne očakávania

štvrtok, 15. november 2018 - 16:30

kns_asa_upv_fss_sss.jpg

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV,
Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov
a Futurologickou spoločnosťou Slovenska

Vás  pozývajú

na prezentáciu knihy
 

Igora Daniša
 

Nereálne očakávania
 

spojenú s  diskusiou  

na tému

Pasca (Úskalia) ekonomického rastu,
verejného sektora
a sociálneho štátu.

 

Moderuje Roman Michelko

 

Podujatie sa uskutoční:

dňa 15. novembra 2018 (štvrtok) o 16:30 hod.

v priestoroch Inštitútu ASA 

Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

 

 

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984