Národná konferencia Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore. Smerovanie ku kvalite a vedomostiam

štvrtok, 8. november 2018 - 8:00


narodna_konferencia.jpg

Dovoľujeme si Vás pozvať na Národnú konferenciu

Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore

Smerovanie ku kvalite a vedomostiam

ktorá sa bude konať dňa 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava, Hala B0, Bratislava.
 

Konferencia je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je jedným z kľúčových podujatí realizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Spoluorganizátormi podujatia sú Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Ústav politických vied SAV.

V rámci konferencie sa budete môcť zúčastniť prednášok a diskusií domácich a zahraničných odborníkov v oblasti vzdelávania, vedy a techniky, ktorí sa zamerajú na podporu výskumu a inovácií v domácom a medzinárodnom prostredí, ľudské zdroje vo vede a technike a podporu excelentného výskumu na Slovensku, ako aj prenos technológií do vzdelávania a hospodárskej praxe. Sprievodným programom podujatia bude výstava Osobnosti slovenskej politiky v kontexte vedy a vzdelávania a prezentácia Operačného programu Výskum a inovácie.

Viac informácií o konferencii a aktuálny program nájdete na webovej stránke Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Vaše ďalšie otázky radi zodpovieme na e-mailovej adrese ncpvat.nk@cvtisr.sk.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 4. novembra 2018.

Účasť na konferencii je bezplatná. Počet účastníkov konferencie je z kapacitných dôvodov obmedzený.

Počas konferencie bude zabezpečené tlmočenie v anglickom a slovenskom jazyku.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizačný tím

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984