Vlastivedná potulka Deň okupácie Petržalky hitlerovským Nemeckom

nedeľa, 7. október 2018 - 10:00

Slovensko oslavuje 100 rokov na politickej mape sveta

Miestny odbor Matice slovenskej v Petržalke

vás pozýva na tradičnú vlastivednú potulku

s názvom

 

Deň okupácie Petržalky hitlerovským Nemeckom
 

ako pripomienku významnej dejinnej udalosti – Mníchovskej dohody - od ktorej prešlo 80 rokov.
Táto znamenala pre Slovensku stratu Petržalky a Devína a ich následnú okupáciu

 

Stretneme sa v nedeľu 7. októbra 2018 o 10,00 hod

na predposlednej zastávke MHD č.80 „Kopčianska“ v smere Kopčany

Nasleduje prechádzka k opevneniu na Kopčianskej

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984