Bratislavská prezentácia knihy českého historika Michala Macháčka Gustáv Husák

štvrtok, 7. december 2017 - 16:30


kns_asa_upv_vysehrad.jpg


Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Nakladateľstvom Vyšehrad

 

Vás  pozýva na besedu a predstavenie knihy

Mgr. Michala Macháčka Ph.D.


nova_obalka_machacek.jpg
 

na tému
 

Gustáv Husák očami Moskvy

 

Besedu autora a jeho hostí Viliama Plevzu,

Róberta Letza a Oskara Krejčího

moderuje Martin Muránsky

 

7. decembra 2017 (štvrtok) o 16:30 hod.

v priestoroch kaviarne hotela Devín  na Riečnej ul. č. 4

 

Na podujatí sa uskutoční aj prezentácia kníh nakladateľstva Vyšehrad

za účasti riaditeľa Ing. Pravomila Nováka. 

 

www.noveslovo.sk

www.ivysehrad.cz
 

Husákova biografia českého historika Michala Macháčka sleduje dlhú kariéru posledného prezidenta socialistického Československa. Vychádza z výskumu doteraz neznámych prameňov z českých, slovenských a ruských archívov i materiálov z rodinného archívu.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984