Svoje nové knihy predstavia v Bratislave - Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace a Ilona Švihlíková: Řecká tragédie

štvrtok, 21. september 2017 - 16:30


kns_asa_upv_fss.jpg

Klub Nového slova. Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV
a Futurologickou spoločnosťou Slovenska

pozýva na prezentáciu dvoch kníh
o súčasnej Európe vydavateľstiev

SLON a Novela Bohemica za prítomnosti autorov
 

Jana Kellera:  Evropské rozpory ve světle migrace
a
Ilony Švihlíkovej: Řecká tragédie


 

Moderuje Ladislav Hohoš
 

podujatie sa uskutoční:
dňa 21. september 2017 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk


keller_migracia.jpgJan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace


Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem. Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a objasňuje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují převážně střední vrstvy. Na řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU. V závěru knihy představuje tři možné scénáře dalšího směřování Evropské unie.
SLON/2017, 227 strán
(Ukážka)

recka-tragedie.jpg
Ilona Švihlíková, Konstantin Tsivos: Řecká tragédie


Kniha Řecká tragédie odhaluje skutečné kořeny dluhové krize v Řecku. Vychází z historického, ekonomického a politického pozadí řeckého vývoje a řeckou krizi v mrazivé analýze ukazuje jako jeden z důsledků mocenského soupeření v Evropské unii. Kriticky zkoumá neblahou roli, kterou sehrává dnešní Německo, a demonstruje antidemokratické praktiky některých lídrů Evropy i jednotlivých států. Je to jiný, zasvěcený a dramatický obraz evropské politiky a ekonomiky, než jaký běžně prezentují média.
NOVELA BOHEMICA, 18. 5. 2017, 295 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984