Spomienková slávnosť v Liskovej k 150. výročiu narodenia MUDr. Vavra Šrobára

piatok, 18. august 2017 - 16:00


srobar_liskova.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984