Odborný seminár Futurologickej spoločnosti na Slovensku: Od práce k väčšiemu súladu s Gibbsovou voľnou energiou

streda, 28. jún 2017 - 16:00

fss_vzts.jpg

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)

sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

pozýva na odborný seminár na tému

 

Od práce k väčšiemu súladu s Gibbsovou voľnou energiou

 

Ing. Alexej Spevák
 

Koreferát

Mgr. Ľudmila Anderková

 

28. júna 2017(streda) o 16.00 hod.
v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, 4.posch.

www.futurologia.sk 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984