Viktor Stromček: Aktuálne problémy budovania diaľnic

streda, 14. jún 2017 - 16:30

asa_kns_2.jpg
             www.inst-asa.sk/                    www.noveslovo.sk/


Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Klubom Nového slova

Vás pozývajú na odbornú diskusiu na tému:

 

„Aktuálne problémy budovania diaľnic“

 

Podujatie sa uskutoční: dňa 14. júna 2017 (streda) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

 

Program:

Úvodné slovo:          zástupca Inštitútu ASA

Hlavné vystúpenie:   Ing. Viktor Stromček, 
                                     štátny tajomník Ministerstva dopravy výstavby,
                                     splnomocnenec vlády SR  pre prípravu a realizáciu strategických parkov

Diskusia:                       pozvaní hostia       


 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984