Telemost Praha – Bratislava: Prezentácia knihy – Stanislav Heczko a kol.: Hospodářské cykly – teorie a realita

streda, 31. máj 2017 - 16:00

telemost_1.jpg

Pod záštitou J.E. Petra Weissa, veľvyslanca SR v ČR
 

FUTUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV

CENTRUM GLOBÁLNÍCH STUDIÍ
PŘI FILOSOFICKÉM ÚSTAVU AV ČR

OBČANSKÁ FUTUROLOGICKÁ SPOLEČNOST

telemost_2.jpg
telemost_3.jpg
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984