Odborný seminár - Marina Čarnogurská: Konflikty alebo harmónia? Čím bude Čína v globálnom svete 21. storočia?

utorok, 22. január 2013 - 16:00

Futurologia pozvánka.JPG
Vás pozýva na odborný seminár na tému
Konflikty alebo harmónia? Čím bude Čína v globálnom svete 21. storočia?

Program:

  1. Úvodné slovo:  Marina Čarnogurská, CSc.
  2. Koreferát: doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.  
  3. Diskusia.  

V utorok 22. januára  2013 od  16.00  hod.
Miesto: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch.


Konflikty alebo harmónia? Čím bude Čína v globálnom svete 21. storočia“?

Marina Čarnogurská, CSc.

Ešte nikdy nestál náš západný svet pred takým veľkým otáznikom ako práve na počiatku  21. storočia.  Pred 50 rokmi sa zdalo  absurdné, že by vtedajšia v biede sa zmietajúca Čína, počas „kultúrnej revolúcie“ pripravená o svoju intelektuálnu elitu i kvalitné školstvo, mohla o pár desaťročí predbehnúť svet vo všetkých hospodárskych i mocenských ukazovateľoch. Hospodárske i finančné prognózy neodvratne hovoria, že  Čína by sa mohla stať sa  krajinou, ktorá po roku 2020 prekoná v určovaní budúcnosti sveta aj USA. Táto krajina má však korene v úplne inej civilizačnej základni, akceptuje podstatne iné ľudské hodnoty a život si organizuje na základe svojich vlastných spoločenských i kultúrnych priorít. Zdá sa, že tieto fakty už nebude možné ignorovať, aby sme sa na súžitie s Čínou v tomto nadchádzajúcom „čínskom storočí“ stihli fundovane  pripraviť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984