Oskar Krejčí - Trump: Americká tradícia a globálna budúcnosť

štvrtok, 19. január 2017 - 16:30

asa_upv_kns_fss.jpg

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Klubom Nového slova

a Futurologickou spoločnosťou na Slovensku

pozývajú na prednášku a besedu

s profesorom Oskarom Krejčím
 

Trump: Americká tradícia a globálna budúcnosť
 

moderuje Martin Muránsky

podujatie sa uskutoční:
dňa 19. januára 2017 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA 

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984