V4 a budúcnosť EÚ. Úvodné slovo: Robert Fico, premiér SR. Panelová diskusia: Michal Kořan, Ústav medzinárodných vzťahov, Česká republika, Zsuzsanna Végh, Stredoeurópska univerzita, Maďarsko, Rado Geist, EurActiv, Slovensko

utorok, 22. november 2016 - 10:00

fes1.jpg
fes2b.jpg
fes3.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984