Prezentácia knihy – Roman Michelko: Eseje o kríze

streda, 12. október 2016 - 16:30

michelko.jpg
P O Z V Á N K A
na besedu s autorom
knihy vydanej
Politologickým odborom Matice slovenskej

Romanom Michelkom:
Eseje o kríze

 

Knihu a autora predstaví
Marián Klenko

r.michelko.eseje_o_krize.jpg

Autor sa v knihe venuje šiestim okruhom otázok:
Transformácia politického systému, Alternatívy súčasného kapitalizmu, 

Aktuálne problémy a riešenia, Cynizmus ako princíp a Appendix o školstve.

Podujatie sa uskutoční 12. októbra 2016 (streda)
16.30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984