Diskusia s Philipom Therom o jeho knihe Nový poriadok na starom kontinente – Príbeh neoliberálnej Európy

streda, 8. jún 2016 - 17:00

pozvanka_ther1.jpg
pozvanka_ther2.jpg
 

phillip_ther.jpgPhilipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě. Příběh neoliberální Evropy
 

Pád Berlínské zdi v roce 1989 dal vzniknout experimentu obrovských rozměrů. Tento experiment ovlivnil celou Evropu: národy, které do té doby tvořily východní blok, byly přetvořeny, aby vyhovovaly západnímu neoliberálnímu systému a podřídily se tak režimu liberalizace, deregulace a privatizace. Philipp Ther byl svědkem těchto historických proměn, ať už v ulicích Prahy během sametové revoluce, nebo v Polsku a na Ukrajině, kde žil několik let. V této knize autor přináší zprávu o Novém pořádku na starém kontinentě – a poprvé tak i komplexní analýzu tohoto pořádku z celoevropského hlediska.

Profesor Philipp Ther (nar. 1967) přednáší moderní evropské a východoevropské dějiny na univerzitě ve Vídni. Mezi jeho výzkumné zájmy patří srovnávací sociální a kulturní dějiny 19. a 20. století v Německu a ve střední Evropě, a to zejména nacionalismus, historii migrace a osidlování, a dále historie hudebního divadla. V nakladatelství Dokořán vyšel překlad jeho knihy Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin.
Libri, 15. 2. 2016, 357 strán
Ukázka z knihy ve formátu pdf  

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984