Prezentácia dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku

piatok, 8. apríl 2016 - 17:00

8aprblav-kalendpr_650.jpg

Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm
a Čabianska organizácia Slovákov

v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vás srdečne pozývajú
dňa 8. apríla 2016 o 17. hodine

na prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku

Čabiansky kalendár predstaví estetik Michal Babiak,
docent Katedry estetiky FF UK

Náš kalendár predstaví publicista Ľudo Pomichal,
externý zamestnanec ÚSŽZ

Hostí privítajú:
Alžbeta Hollerová Račková,
predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
PhDr. Peter Prohácka,
podpredseda ÚSŽZ

V kultúrnom programe účinkujú:
žiaci slovenských národnostných škôl v Békešskej Čabe a v Mlynkoch

Miesto podujatia: Staré evanjelické lýceum, Konventná č. 15, Bratislava

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984