Nástup „Civilizačnej singularity“ 2050. Úvodné slovo: doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

utorok, 23. február 2016 - 16:00

fss_1.jpg
fss2.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984