Beseda s Nikolajom Starikovom, autorom knihy Geopolitika. Ako sa to robí

utorok, 2. február 2016 - 16:30

upv_kns_asa_fss_sss.jpg

P O Z V Á N K A

na besedu s autorom knihy
Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

NIKOLAJOM STARIKOVOM

Geopolitika. Ako sa to robí

 

Knihu a autora predstaví politológ
FRANTIŠEK ŠKVRNDA,
moderuje ROMAN MICHELKO,
riaditeľ Vydavateľstva SSS
 

Podujatie sa uskutoční 2. februára 2016 (utorok)
16.30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

starikov_slov_ob.jpgNikolaj Starikov (1970) patrí k novej generácii spoločensky angažovaných ruských postkomunistických intelektuálov. Od roku 2006 napísal pätnásť kníh (niektoré už vyšli vo viacerých vydaniach) so zameraním na aktuálne témy politického života v Rusku so zdôraznením jeho medzinárodného kontextu. Pri tvorbe sa podľa vlastných slov snaží o dôsledné a logické vysvetlenie, čo a prečo sa deje v Rusku, ukázať to, čo sa skrýva za peknými slovami a historickými pečiatkami. Starikovova Geopolitika pozostáva z desiatich kapitol, ktoré možno zaradiť do troch základných oblastí. Prvá kapitola predstavuje vstup do chápania geopolitiky z ruského pohľadu a ukazuje prečo je vhodné sa ňou zaoberať. Najväčšia časť – osem kapitol – sa zaoberá historickým prehľadom toho, prečo a ako sa stalo Rusko aktérom svetovej geopolitiky a čo pritom podniklo. Objasňuje kľúčové momenty, ktoré podmienili a formovali ruskú politiku od čias Petra Veľkého až po dnešok. V historických pasážach sú zaradené mnohé úvahy spojené s nedávnou minulosťou i súčasnosťou. Tretia časť je vyvrcholením úvah a zaoberá sa geopolitikou dneška, tým, ako pristupovať k chápaniu aktuálnych udalostí i novôt. Na margo knihy politológ F. Škvrnda napísal: „Geopolitika... svojím obsahom i spôsobom spracovania predstavuje zaujímavé a príťažlivé dielo, ktoré slovenského čitateľa obohatí o poznanie, ako vnímať a hodnotiť myslenie a konanie Ruska – jedného z veľkých aktérov súčasnej svetovej politiky v historickom i aktuálnom kontexte.“

Ukážky sme uverejňovali v Slove – tu nájdete všetky pokračovania:
Nikolaj Starikov: Geopolitika.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984