Oskar Krejčí: Geopolitika Číny - prednáška spojená s diskusiou.

štvrtok, 28. január 2016 - 16:30

asa_kns.jpg

P O Z V Á N K A

 na prednášku spojenú s diskusiou na tému:

Geopolitika Číny.“
 

Podujatie sa uskutoční: dňa 28. januára 2016 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie) Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave


             Program:
             1/ Moderátor podujatia:                  doc. Mgr. MARTIN MURÁNSKY, PhD.
             2/ Hlavné vystúpenie:                     prof. PhDr. OSKAR KREJČÍ, CSc.
             3/ Diskusia:                                     pozvaní hostia      

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984