Pietny akt pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora

pondelok, 14. december 2015 - 10:30

 

SLOVENSKÝ  ZVÄZ  PROTIFAŚISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
O b l a s t n ý  v ý b o r Bratislava

P O Z V Á N K A

na stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora

dňa 14. 12. 2015 o 10,30 hod.
na cintoríne v Slávičom údolí

 

Program: Pietny akt položenie kytice
               Príhovor
               Ukončenie


     Ďakujeme za Vašu účasť.

      Katarína Frišová                                PhDr. Martin Krno                
      tajomníčka Oblastného výboru           predseda Oblastného výboru           
      SZPB Bratislava                                 SZPB Bratislava

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984