Cyklus odborných prednášok „Raná diagnostika a včasná terapeutická intervencia u detí s PAS, ADHD a inými vývinovými poruchami“. Vstup voľný, prihlásiť sa možno do 30.5.2015.

utorok, 2. jún 2015 - 8:30
Rovnosť príležitostí detí so špeciálnymi potrebami v prístupe k vzdelaniu
Cyklus odborných prednášok a seminárov
2. 6. 2015 Kino Lumiére, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Raná diagnostika a včasná terapeutická intervencia u detí s PAS, ADHD a inými vývinovými poruchami

 


VSTUP VOĽNÝ
Svoju účasť potvrďte registráciou na www.rata.sk do 30. 5. 2015
Jazyk prednášky: po maďarsky, simultánne tlmočený zo/do slovenčiny


Podujatie organizuje RATA o. z. v spolupráci s MŠVVaŠ SR,
Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti MSVaR SR

Záštitu nad podujatím prevzal
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Lektorka: Katalin Lakatos, PhD.
Riaditeľka nadácie BHRG, Budapešť, Maďarsko (www.bhrg.hu)
Liečebná pedagogička, fyzioterapeutka, lektorka v oblasti  včasnej
intervencie u deti s vývinovými poruchami na Pazmany Peter University,
Fakulta vývinovej psychológie

Program
8 : 30 – 9 : 00 Registrácia
9 : 00 – 9 : 30 Slávnostné otvorenie
PhDr. Romana Kanovská, štatna tajomníčka MŠVVaŠ
Ing. Oľga Pietruchová, M.A., riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti MPSVaR
9 : 30 – 10 : 30
Katalin Lakatos: Raná diagnostika a včasná terapeutická intervencia u detí s PAS, ADHD a inými vývojovými
poruchami
Rané symptómy organickej nezrelosti mozgu, SPD – porucha zmyslovej integrácie, neurosenzo-motorické testy
10 : 30 – 10 : 45 coffee break
10 : 45 – 12 : 00
Katalin Lakatos : Model BHRG – základná koncepcia, ciele, metodika a výsledky pri práci s deťmi s PAS a ADHD
Terapeutické prístupy BHRG modelu zamerane na aktívnu stimuláciu dozrievania CNS a elimináciu nežiaducich symptómov:
PSMT I. – individuálny plánovaný senzo-motorický tréning
PSMT II. – senzo-motorický tréning v malých skupinách
HRG – hydroterapeutická rehabilitačná gymnastika
12 : 00 – 12 : 45 Diskusia
13 : 00 Záver podujatia

http://www.rata.sk/?page_id=21

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984