VII. pešia túra Pilíšanov – Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva

nedeľa, 17. máj 2015 - 9:30

Pozvánka
Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením
a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov pod názvom

Spoločnými chodníkmi
v znamení prehlbovania priateľstva
 

usporiadajú výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov, na ktorú srdečne pozývajú všetkých záujemcov. Cieľom podujatia je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. V poradí už siedma spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Pešia túra sa uskutoční 17. mája 2015 (v nedeľu).

9.30-10.00 Stretnutie účastníkov túry pri santovskom kaštieli rodiny Orosdyovcov,
odkiaľ sa po krátkom kultúrnom programe pohne túra.

Odchod účastníkov túry z Mlynkov (zo Strediska pilíšskych Slovákov): o 9.30 hodine.
(O 8.00 hodine slovenská omša v kostole v Mlynkoch.)

Stretnutie účastníkov túry na vrchole Pilíša spojené s piknikom: o 12.00 hodine.
Na pikniku o jedle a nápojoch pre vlastnú spotrebu sa účastníci túry sami postarajú.

Naši predkovia dlhé stáročia žili v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tu žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.

Viac o podujatí TU

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984