Odborný seminár „Biorytmy“ (doc. RNDR. Elena Ferencová, CSc.) a „Kalibračné grupy“ (Mgr. Ľudmila Anderková)

utorok, 21. apríl 2015 - 16:00

zvts_a_fss.jpg

Vás pozýva na odborný seminár na tému

 "Biorytmy“ a „Kalibračné grupy“

         Moderuje doc. Ladislav Hohoš

        Úvodné slovo
     
doc. RNDR. Elena Ferencová, CSc.
Biorytmy

           Koreferát: Mgr. Ľudmila Anderková
  Kalibračné grupy

Diskusia

Čas konania: utorok – 21.apríla 2015  od  16.00  hod.
Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch.

                                                                                                                         Ladislav Hohoš,  predseda FSS   

                                                                                          www.futurologia.sk  

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984