Klub Nového slova s doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD., na tému: Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby

štvrtok, 26. február 2015 - 16:30

kns_sav_asa_fss.jpg

    P O Z V Á N K A
   na besedu

s doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD.,

vedúcim Katedry informatiky, Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby

           
               Podujatie sa uskutoční 26. februára 2015 (štvrtok)
            o 16.30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984