Klub Nového slova – Eduard Bárány: Ľudské práva a referendum

utorok, 3. február 2015 - 16:30

kns_asa_upv.jpg

Klub Nového slova v spolupráci s Ústavom politických vied SAV
a Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)

Vás  pozýva na besedu

Ľudské práva a referendum

Hosťom klubu bude Eduard Bárány
 

Podujatie sa uskutoční
dňa 3. februára 2015 (utorok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA, Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984