Diskusné fórum: Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia

štvrtok, 29. január 2015 - 16:30

           asa_kns.jpg

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova
Vás  POZÝVA  na diskusné fórum na tému:

Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia.

Podujatie sa uskutoční
dňa 29. januára 2015 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA, Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Program:
1/ Úvodné slovo                          zástupca Inštitútu ASA
2/ Hlavný referát:                         h. prof., Dr., Ing. Ivan Haluška, DrSc.
3/ Diskusia                                   pozvaní hostia     
4/ Záver                                        zástupca Inštitútu ASA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984