Odkaz Slovenského národného povstania pre súčasnosť

štvrtok, 2. október 2014 - 16:30

asa_upv_kns.jpg

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Klubom Nového slova

Vás  pozýva  na okrúhly stôl na tému:

Odkaz Slovenského národného povstania
pre súčasnosť

Podujatie sa uskutoční:

dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

 

1/ Úvodné slovo:           PhDr. Miroslav Pekník, CSc.,
                                      riaditeľ Ústavu politických vied SAV   

2/ Hlavné vystúpenie:   PhDr. Stanislav Mičev, PhD.,
                                      riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici

3/ Diskusia                     pozvaní hostia     

 

www.noveslovo.sk

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984