Stalo sa pred 100 rokmi... : Sarajevský atentát a vypuknutie vojny | Príprava na vojnu a mobilizácia.

štvrtok, 27. február 2014 - 16:00

Dušan Kováč a Vojtech Dangl 
budú  hovoriť na témy 
Sarajevský atentát a vypuknutie vojny a  Príprava na vojnu a mobilizácia

Prvé podujatie celoročného cyklu bude vo štvrtok
27. februára o 16.00 hod v Pisztoryho paláci na Štefánikovej 25 v Bratislave.
 

Historický ústav SAV a Via cultura pripravili pri príležitosti stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny cyklus prednášok. Raz za mesiac, od 27. februára až do 13. novembra 2014 s výnimkou letných mesiacov, predstavia historici z SAV a Vojenského historického ústavu významné udalosti spred sto rokov.

Slovom i obrazom sa tak môže verejnosť oboznámiť s výsledkami výskumu, ktorý urobili slovenskí, ale aj zahraniční historici v posledných rokoch. Reč bude o aktéroch: politikoch, atentátnikoch, ale aj o prostých ľuďoch, ktorí vojnu nechceli, ale nemohli sa jej vyhnúť. Pretože prvá svetová vojna, to neboli iba bojiská, ale aj spustnuté polia, ženy a deti v továrňach, vojnové cintoríny, invalidi. Dôraz bude na Slovensku a slovenskej spoločnosti. Reč bude aj o odboji a legionároch, o zajatcoch a lojalitách... Prvá svetová vojna nie je až taká vzdialená, ako si to mnohí myslíme. V historickom vývoji zanechala stopy, ktoré smerujú až do nášho, 21. storočia.

prva_vojna_hu.jpg
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984