Okrúhly stôl: Niektoré metodologické aspekty fungovania nacionalizmu a antisemitizmu

streda, 29. január 2014 - 16:30

asa_kns.jpg
P O Z V Á N K A


Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova
Vás pozývajú
na okrúhly stôl na tému:

„Niektoré metodologické aspekty fungovania nacionalizmu a antisemitizmu.“

Podujatie sa uskutoční:
dňa 29. januára 2014 (streda) o 1630 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie)
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Program:1/ Otvorenie a úvodné slovo zástupca Inštitútu ASA
2/ Hlavné vystúpenie prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,
riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave
3/ Diskusia pozvaní hostia    
4/ Záver zástupca Inštitútu ASA

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984