Okrúhly stôl: 95. výročie vzniku samostatného československého štátu

utorok, 3. december 2013 - 16:00

asa_upn_klub.jpg
Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Klubom Nového slova
Vás pozýva  na okrúhly stôl na tému:

95. VÝROČIE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO ŠTÁTU

___________________________________________________________________________

Podujatie sa uskutoční:
dňa 3. decembra 2013 (utorok) o 1600 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA,
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Program:
1/ Otvorenie a úvodné slovo: zástupca Inštitútu ASA
2/ S referátmi vystúpia:
PhDr. Miroslav Pekník,CSc., riaditeľ ÚPV SAV
Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne PhDr. Ferdinand Vrábel, historik, archivár  
3/ Diskusia: pozvaní hostia    
4/ Záver: zástupca Inštitútu ASA  

 

   

                                                    

                                                             

                                                                         

 

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984