Spomienka na gen. Jána Nálepku pri príležitosti 70. výročia jeho hrdinskej smrti

streda, 13. november 2013 - 16:30

loga.jpg

Klub Nového slova | Ústav politických vied SAV | Združenie slovanskej vzájomnosti |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | Slovensko-ukrajinská spoločnosť


P O Z V Á N K A

na besedu:

Spomienka na gen. Jána Nálepku pri príležitosti
70. výročia jeho hrdinskej smrti

Príhovory prednesú:   

PaedDr. Dagmar Bollová a PhDr. Anton Hrnko
Besedou sprevádza PhDr. Martin Krno

Podujatie sa uskutoční 13. novembra (streda)
o 16.30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk   

 

                                 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984