Nepodmienený základný príjem – utópia alebo možná realita?

piatok, 27. september 2013 - 19:00


Pozýva: Kreatívna brána, o.z.
Miesto: Connect Network – Cvernovka: 4. poschodie, Páričková 18, Bratislava

V západnej časti Európy silnie hnutie, ktoré sa snaží poukázať na riešenie vzťahu práce a peňazí, ako na jednu z centrálnych otázok súčasnej krízy. O nepodmienenom základnom príjme diskutuje akademická obec, nie je ničím novým pre nemeckú ani švajčiarsku verejnosť. Aj na Slovensku má mnoho priaznivcov (a odporcov). Chceli by sme podporiť  širšiu diskusiu o nepodmienenom základnom príjme ako o možnom riešení.

Pripravili sme preto k tejto téme panelovú diskusiu.

Hostia:
Schmidt, Enno (CH) – vyštudoval maľbu, pracoval v rôznych inštitúciách i firmách, ktoré sa zaoberali spojením podnikania, hospodárstva a umenia. V roku 2006 založil iniciatívu Základný príjem (ZP) vo Švajčiarsku, spolu s podnikateľom Danielom Hani. Nasledovali texty, prednášky, debaty a v roku 2008 film “Základný príjem – kultúrny impulz”, ktorý videlo cca 1 milión ľudí. Je odborný poradca rady ľudovej iniciatívy pre základný príjem a prezident nadácie Kultúrny impulz Švajčiarska. Táto ľudová iniciatíva v roku 2013 iniciovala výzvu za vypísanie referenda o zavedení ZP vo Švajčiarsku.
Gerbery, Daniel (SR) – Daniel Gerbery, PhD je sociológ. Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde získal aj doktorát. Absolvoval výskumné stáže na univerzitách v Nemecku a Belgicku. Venuje sa sociologickým analýzam sociálnej a rodinnej politiky, sociálnym indikátorom, otázkam chudoby a sociálneho vylúčenia. V týchto tematických oblastiach publikuje doma i v zahraničí. Na Katedre sociológie FF UK v Bratislave prednáša metodológiu sociológie a ekonomickú sociológiu. Pôsobí aj na Inštitúte pre výskum práce a rodiny.
Neurath, Peter (SR) – vyštudoval informatiku a umelú inteligenciu. Vedie softvérovú firmu a pracuje na otázkach filozofie slobody, základov antropozofie a umenia. Pomáha vydávať knihy a filmy s kultúrnou, umeleckou a spoločenskou tematikou.
Šašinka, Erich (SR) – študoval informatiku, po skončení štúdia pôsobil na MFF UK. Posledných 20 rokov vykonáva funkciu výkonného, neskôr finančného riaditeľa.
Aktívne pôsobí i v oblasti základného vzdelávania, bol spoluzakladateľom súkromnej waldorfskej školy, neskôr i škôlky. V jeho pracovnom i mimopracovnom úsilí dominuje otázka hľadania vedeckých aspektov v duchovno-kultúrnych otázkach a duchovných aspektov v otázkach a poznávaní vedeckom, v tzv. duchovnej vede.

Večerom sprevádza: Lucia Gallová

Na stretnutí budeme diskutovať o argumentoch za i proti ZP, o reálnosti i pochybnostiach. Premietneme ukážku z filmu Enno Smidt: Zakladný príjem – kultúrny impulz (http://www.zakladnyprijem.sk/?page_id=2) a nadviažeme naň panelovou diskusiou.

vstupné: dobrovoľné
organizuje: Kreatívna brána, o.z.

Connect Network – Cvernovka: Stará pradiareň, 4. poschodie, Páričková 18, Bratislava (http://www.connect-network.com/)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984