Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

pondelok, 9. september 2013 - 15:30

Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry

Vás pozýva na pietnu spomienku

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

9. september 2013, 15.30 hod. / Rybné námestie, Bratislava

 

Centrum múzejnej komunikácie
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16

tel.: +421 917 307 454
tel.: +421 2 204 69 142
artur.sturmankin@snm.sk
www.snm.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984