Verejná diskusia: Aké princípy vládnu v slovenskom zdravotníctve a perspektíva a možnosti unitárneho systému na Slovensku

utorok, 18. jún 2013 - 17:00

fec_a_prof.jpgFriedrich Ebert Stiftung e.V.,
zastúpenie v Slovenskej republiky
a
občianske združenie Progresívne fórum (Proforum)

si Vás dovoľujú pozvať na verejnú diskusiu na tému:

„Aké princípy vládnu v slovenskom zdravotníctve a perspektíva a možnosti unitárneho systému na Slovensku“,

ktorá sa uskutoční v utorok 18. júna 2013 od 17:00 hod.

v sídle Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA)
na Grösslingovej 53 v Bratislave.

Diskutujú:

Marián Kollár                                                             Martin Senčák
                            prezident SLK                                                              vedúci služobného úradu MZ SR 

Moderuje: 
Brigita Schmögnerová
prezidentka Progresívneho fóra

Veríme, že prijmete naše pozvanie a tešíme sa na stretnutie.
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na adrese lukacova@fes.sk alebo tel.: 02/ 5441 1209.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984