Odborný seminár: 60 rokov kubánskej revolúcie

streda, 19. jún 2013 - 17:00

pozvanka_kuba.jpg
 

PROGRAM

Otvorenie

Príhovor veľvyslankyne Kuby

Kubánska revolúcia – útok na kasárne Moncada, významný medzník kubánskej revolúcie.

Kubánska revolúcia – antikubanizmus včera a dnes

Ženská literatúra v kontexte Špeciálneho obdobia a Ichatea

Kubánska revolúcia – výzvy k hľadaniu odpovede na súčasnú situáciu

Diskusia

Záver

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984