Klub Nového slova - prof. Ivan Laluha: Alexander Dubček, reformátor a vizionár

štvrtok, 18. apríl 2013 - 16:30

kns_asa_upv_sav.jpg

P O Z V Á N K A

na diskusiu

s prof. Ivanom Laluhom

Alexander Dubček,
reformátor a vizionár

dubcek.jpg

 

Podujatie sa uskutoční 18. apríla 2013 o 16.30

na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

               www.noveslovo.sk                     

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984