Prezentácia knihy: Testosterón robí politiku

utorok, 26. marec 2013 - 18:00


Prezentácia knihy a diskusia so známou rakúskou publicistkou a analytičkou

KARIN KNEISSL,

autorkou knihy Testosterón robí politiku, už budúci utorok.

26. marec 2013 ¶ utorok ¶ 18.00

Bratislava, Univerzitná knižnica, prednášková sála, Ventúrska 11

Podujatie sa koná v nemeckom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenčiny.

 


Či už to bola arabská jar, revolúcia v roku 1848 alebo aktuálne sociálne protesty, v prvej línii týchto násilných povstaní stoja väčšinou mladí muži. Majú snáď muži na základe svojho hormonálneho systému sklony k tomu, aby iniciovali spoločenské prevraty? Testosterón zohráva podstatnú rolu pri budovaní spoločenského postavenia. Ak to hospodárske dôvody, akými sú napríklad masová  nezamestnanosť, neumožňujú, môžu sa rozhnevaní mladí muži začať búriť. Pohlavný hormón testosterón okrem toho zabezpečuje väčšiu ochotu riskovať, pretože znižuje schopnosť uvedomiť si nebezpečenstvo.

Vo svojej knihe Testosterón robí politiku analyzuje Karin Kneissl početné politické prevraty od antiky až po súčasnosť. Pýta sa napríklad mladých revolucionárov na námestí Tahrir v Káhire na ich motívy. Pohľad na možné budúce konfl ikty prinášajú kapitoly venované rastúcemu počtu mužov na úkor žien v Číne a Indii. Doktorka práv Karin Kneissl pôsobí ako publicistka a pedagogička (Viedeň, Beirut). Je autorkou viacerých odborných publikácii o Blízkom východe. Podujatie v nemeckom a slovenskom jazyku.

www.kkneissl.com
www.ulib.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984