Konferencia Pohľady na politický vývoj Slovenska po vzniku samostatného štátu v roku 1993

štvrtok, 13. december 2012 - 8:30 to piatok, 14. december 2012 - 16:00


Program konferencie

štvrtok 13. decembra 2012

8,30 – 9,00 h prezentácia

9,00 – 10,00 h otvorenie

10,00 – 10,15 h prestávka

10,15 – 12,00 h


Premeny v slovenskej politike

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Ústav politických vied SAV, Bratislava

Úvaha o našich prevratoch a vízii

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
Filozofická fakulta UK, Bratislava

Záhadný listopad

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Dom slovenskej kultúry v Prahe v prelomovom čase

PhDr. Vojtech Čelko
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

November 1989 z pohľadu verejnej mienky

PhDr. Oľga Plávková, CSc.
Fakulta medzinárodných vzťahov, EU Bratislava

Diskusia

12,00 – 13,00 h prestávka

13,00 -15,00 h

Vláda národného porozumenia – nové smerovanie Slovenska

Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc. – Doc. PhDr. Pavel Polák, CSc.
Kancelária prezidenta SR, Bratislava

Východiská a cesty k vzniku samostatného štátu v roku 1993

Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.
Ústav politických vied SAV, Bratislava

Dvadsaťročné dejiny Ústavy Slovenskej republiky

Prof. JUDr Jozef Beňa, CSc.
Právnická fakulta, UK Bratislava

Voľby do Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR po roku 1989

PhDr. Oľga Plávková, CSc.
Ústav politických vied SAV

Politické strany a hnutia na Slovensku

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – PhDr. Marcela Slobodníková
Filozofická fakulta UKF Nitra – Ústav politických vied SAV, Bratislava

Diskusia

15,00 – 15,30 h prestávka

15,30 -17,30 h

Ekonomický vývoj samostatného Slovenska

Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Ekonomický ústav SAV, Bratislava

Slovensko a otázka sociálneho štátu

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
Ústav politických vied SAV, Bratislava

Médiá, politika a štát

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Základné smery vývinu ponovembrového politického myslenia

PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Ústav politických vied SAV, Bratislava

K problematike vzťahu demokracie a partokracie
v podmienkach Slovenskej republiky

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

Diskusia

piatok 14. decembra 2012

8,30 – 10,30

Zelené ideály a realita

Doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.
Filozofická fakulta, UKF Nitra

Dôvera a pamäť v politickej reflexii na Slovensku.
Dve antinómie v neistej dobe

Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Pedagogická fakulta, UK Bratislava

Vzťahy štátu, cirkví a náboženských spoločností

Mgr. Milena Sokolová, PhD.
Ústav politických vied SAV, Bratislava

Zahraničná politika Slovenskej republiky

Doc. PhDr. Peter Juza, PhD.
Inštitút ASA, Bratislava

Bezpečnosť Slovenska – vybrané aspekty a súvislosti

Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
Fakulta medzinárodných vzťahov, EU Bratislava

Diskusia

10,30 – 11,00 h prestávka

11,00 – 13,00 h

Slovenské politické strany a vstup do Európskej únie

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Ústav politických vieda SAV, Bratislava

Národná identita, štátna identita a európska identita

PhDr. Mojmír Benža, CSc. – PhDr. Michal Káľavský, CSc.

Česko-slovenské vztahy po roce 1989

Prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
Fakulta mezinárodních vztahú VŠE, Praha, ČR

Slovensko-české vzťahy po roku 1993

Norbert Kmeť
Ústav politických vied SAV, Bratislava

Formovanie slovensko-maďarských vzťahov po roku 1989 a 1993
PhDr. Jozef Schwarz

Národnostné menšiny na Slovensku v kontexte medzinárodného vývoja

PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Ústav politických vied SAV, Bratislava

Diskusia a záver

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984