Seminár: Stratégia prežitia civilizácie. Ladislav Hohoš, Ivan Haluška. Prezentácia knihy Václav Cílek (ed): Tři svíce za budoucnost.

utorok, 19. február 2013 - 16:00

 

fss x.JPG

Expertízny a edukačný inštitút Paneurópskej vysokej školy

Futurologická spoločnosť na Slovensku SKVR ZSVTS

Vás pozývajú na seminár pri príležitosti

20.výročia Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Stratégia prežitia civilizácie

Úvodné slovo: Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

Koreferát: h. Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.

Diskusia

Prezentácia knihy Václav Cílek (ed): Tři svíce za budoucnost.
Návody a nápady jak přežít konec světa. Novela bohemica Praha 2012.

Termín konania:

 Utorok, 19.2.2013 o 16.00 hod.,

poslucháreň P4,

 PEVŠ, ul. Tematínska  č. 10, Petržalka
 

Tri sviece za budúcnosť (motív pochádza z modlitebne v Terezíne) symbolizujú tri okruhy – filozofie, sociológie a praktického života. Kniha sa zaoberá kolapsom západnej resp. globálnej civilizácie a kladie otázku, ako prežiť koniec sveta. Editor Václav Cílek uvádza štyri možné scenáre:

  1. Napried dočasným ťažkostiam „všetko bude ako predtým“, treba si užívať, pokiaľ sa dá, tzv. zdravý prístup, ktorému sa po psychologickej stránke nedá nič vytknúť;
  2. 2. Stagnačný scenár počíta s tým, že pomaly nastane bieda, najprv prestane zadlžovanie, potom začneme splácať dlhy, tým sa zníži výber daní a nastane pokles;
  3. Katastrofický scenár počíta s tým, že z poľa prírodnej a sociálnej nestability vybočíme náhlym otrasom, povedzme európsky blackout týždeň bez prúdu, alebo strednedobý otras (prerušenie dodávok ropy a plynu) alebo dlhodobý otras (výbuch sopky, dramatický pokles úrody);
  4. Zmiešaný scenár počíta s kaskádou príčin, kedy dlhodobé zhoršovanie pomerov vedie k náhlym skokom (prípad Haiti).

Autori sa snažia dokázať, že prechodné obdobie nemusí byť tragédiou, za najviac anomálne v histórii ľudstva považujú roky 1950-2010. Jedna z otázok, vyžadujúcich riešenie, spočíva v tom, ako prežiť koniec kapitalizmu.

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984