Premietanie a diskusia k filmu Dejiny Jaroslava Šabatu

štvrtok, 13. december 2012 - 17:00

Friedrich Ebert Stiftung e.V.,
zastúpenie v Slovenskej republike,

v spolupráci s občianskym združením Proforum

si Vás dovoľujú pozvať
na premietanie a verejnú diskusiu k filmu

„DEJINY JAROSLAVA ŠABATU“

Názov filmu Dejiny Jaroslava Šabatu je dvojznačný.

Na jednej strane odkazuje na osobnú históriu muža, ktorý bol jednou z najpozoruhodnejších
postáv československého roku 1968; ktorý bol jedným z prominentných väzňov Husákovho
režimu (obrane Šabatu venoval Milan Kundera jeden zo svojich najosobnejších textov); ktorý
bol jednou z kľúčových osobností Charty 77 (patril k druhej trojici hovorcov); a ktorý bol prvou
a najvážnejšou obetou antikomunistického fanatizmu po roku 1989; ktorý bol k hrôze pražských
pravicových kruhov poradcom slovenského prezidenta Michala Kováca; a ktorý konečne
a predovšetkým bol jedným z najpozoruhodnejších stredoeurópskych mysliteľov po druhej
svetovej vojne.

Na druhej strane, názov filmu odkazuje na výklad našich moderných dejín, ako českých
tak i slovenských, po roku 1945, ktorý v mnohých podstatných bodoch odporuje oficiálne
tradovaným výkladom. Zásadný prínos filmu možno uvidieť predovšetkým v debate
o zmysle roku 1968 a 1989.

Film natočil popredný súčasný český dokumentarista Vít Janeček (okrem iného autor filmu
Ivetka a hora) podľa scenára, na ktorom spolupracoval s blízkym priateľom Jaroslava Šabatu,
novinárom Jakubom Patočkom. K 80. Šabatovým narodeninám ho v roku 2007 v premiére
uviedol Jihlavský festival dokumentárnych filmov. V Bratislave film predstavíme pri príležitosti
Šabatových nedožitých 85. narodenín.

Hostia diskusie:

Miroslav Kusý
Šabatov spolupracovník a kolega z Charty 77

Jakub Patočka
spoluautor scenára a šéfredaktor internetového denníka Referendum.

Moderuje:

Brigita Schmögnerová
Proforum

Podujatie sa bude konať
vo štvrtok 13. decembra 2012 o 17:00 hod.
v kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984