Klub Nového slova s prof. Milanom Šikulom: Mnohorozmernosť globálnej krízy - mýty a realita

utorok, 4. december 2012 - 16:30

P O Z V Á N K A

 

na diskusiu


s prof. Ing. Milanom Šikulom, DrSc.,
riaditeľom Ekonomického ústavu SAV
 


 Mnohorozmernosť globálnej krízy -

mýty a realita

 

 

Podujatie sa uskutoční 4. decembra 2012 o 16.30 h

na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984