Konference: Budoucnost levice ve střední Evropě

streda, 21. november 2012 - 10:00

CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, o.s.
a Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice si Vás dovolují pozvat na konferenci

Budoucnost levice ve střední Evropě

21. listopadu 2012 od 9.00 hodin, hotel Jalta Praha, Václavské náměstí 45, Praha 1


Program konference:
8.30 Registrace hostů a snídaně
9.00 Zahájení konference

Mirko Hempel, ředitel Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice
Vít Klepárník, předseda think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, o.s.

Úvodní slovo

Jiří Pehe, ředitel New York University Prague, člen Poradního výboru think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, o.s.

9.30 Hlavní proslovy

Bohuslav Sobotka, předseda České strany sociálně demokratické (ČSSD)
Leszek Miller, bývalý premiér Polské republiky a lídr Svazu demokratické levice (SLD)
Attila Mesterházy, předseda Maďarské socialistické strany (MSZP)
Představitel strany SMER – sociální demokracie (bude potvrzeno později)

10.30 Přestávka s občerstvením

10.45 Panel 1: Sociálně demokratické hodnoty ve 21. století
Jakým způsobem sociálně demokratické strany zacházejí s dědictvím „Třetí cesty“? Jaké ideologické podněty přinesla těmto stranám finanční a ekonomická krize a krize v EU? Uměly tyto impulzy využít? Existují nějaké alternativy k současnému socioekonomickému uspořádání v Evropě?

Leszek Miller, bývalý premiér Polské republiky a lídr Svazu demokratické levice(SLD)
Karl A. Duffek, ředitel Renner Institute, tajemník pro mezinárodní vztahy Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ)
Ľuboš Blaha, politický filosof, předseda Výboru Národní rady Slovenské republiky pro evropské záležitosti
Tereza Stöckelová, vědecká pracovnice, Sociologický ústav Akademie věd České republiky; odborná asistentka, Katedra obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy; občanská iniciativa ProAlt
Henning Meyer, hostující profesor, Department of Government, The London School of Economics and Political Science
Pavel Barša, profesor, Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav mezinárodních vztahů

Moderátorka: Anna Kárníková, vědecká pracovnice, Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice

12.45 Polední raut

14.00 Panel 2: Programové výzvy levice ve střední Evropě
Jaké jsou priority současné levicové politiky ve střední Evropě? Kterým hlavním programovým výzvám čelí sociálně demokratické strany ve střední Evropě?

Bohuslav Sobotka, předseda České strany sociálně demokratické (ČSSD)
Brigita Schmögnerová, bývalá ministryně financí Slovenské republiky a viceprezidentka Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Martin Myant, profesor, University of the West of Scotland
Jiří Dolejš, člen Parlamentu České republiky a stínový ministr financí, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Sean Hanley, odborný asistent východoevropských studií, School of Slavonic and East European Studies, University College London
Marek Hrubec, ředitel, Centrum globálních studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze
Paulina Piechna-Więckiewicz, místopředsedkyně Svazu demokratické levice (SLD)

Moderátor: Patrik Eichler, politický analytik, Masarykova demokratická akademie

16.00 Přestávka s občerstvením

16.20 Panel 3: Budoucnost levice ve střední Evropě: Sociální demokracie jako jádro sociálně demokratického hnutí? Jaké jsou vyhlídky levice ve střední Evropě? Jakým programovým, organizačním a ideologickým výzvám čelí? Jaký je vztah mezi sociální demokracií a stranami a hnutími radikální levice? Jakým způsobem lze oživit vztah s odbory?

Attila Mesterházy, předseda Maďarské socialistické strany (MSZP)
Luke March, docent politologie a mezinárodních vztahů, School of Social and Political Science, University of Edinburgh
Lubomír Zaorálek, místopředseda České strany sociálně demokratické a místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky
Michael Hauser, odborný asistent, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Filosofický ústav Akademie věd České republiky; předseda Socialistického kruhu
Matěj Stropnický, novinář; zastupitel Městské části Praha 3; člen předsednictva Strany zelených (SZ)
Ilona Švihlíková, docentka, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů; občanská iniciativa Alternativa Zdola
Michal Syska, ředitel, Ferdinand Lassalle Centre for Social Thought, Wroclaw
Milan Znoj, docent, Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Moderátor: Vít Klepárník, předseda think-tanku CESTA Centrum pro sociálnětržní ekonomiku a otevřenou demokracii, o.s.

18.20 Konec konference

Hlavním jazykem konference je čeština. Setkání bude simultánně tlumočeno z / do českého, anglického, polského a maďarského jazyka. Svoji účast potvrďte prosím do 20. listopadu 2012. Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezená. Účast na konferenci je bezplatná a pouze po provedení registrace.
Registrace: www.centrum-cesta.cz nebo na telefonním čísle +420 257 218 722.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984