Protestné zhromaždenie KOZ SR

streda, 27. október 2021 - 14:45

protestne_zhromazdenie_koz.jpg
 

PONUKA OD VLÁDY, KTORÁ SA NEODMIETA?

Ani v budúcoročnom štátnom rozpočte, ktorý už vláda SR poslala do parlamentu, nie sú peniaze na zvýšenie platov pre zamestnancov štátu a verejného sektora. Kým títo „bežní“ zamestnanci dostanú pridanú rovnú nulu, naopak, na platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov rozpočet myslí. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku. Bez zvýšenia platov v štátnom a verejnom sektore sa najnižšie platové triedy opäť prepadnú pod minimálnu mzdu.

Opätovná nulová valorizácia je absolútne neprijateľná, preto v tejto súvislosti, ako aj so zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov Slovenska dáme v deň konania kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu vláde jasne najavo, čo si o ich návrhu myslíme. Je pre nás neprijateľný!

Nestretneme sa pred Úradom vlády SR na Námestí slobody v Bratislave (v stredu 27. 10. 2021 so začiatkom o 14.45) len preto, aby sme podporili kolektívnych vyjednávačov spomínaných zmlúv, ale aj preto, aby sme verejne deklarovali svoj nesúhlas s dramatickým znižovaním životnej úrovne pracujúcich občanov i ostatných skupín obyvateľstva, vrátane slovenských dôchodcov, stúpajúcou infláciou, následným zdražovaním cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb, a to všetko aj v kontexte viacerých zmien pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov.

Potlesk nám nestačí!

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - KOZ SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984