Predstavenie súboru kníh Povedané – napísané k 110. výročiu narodenia Antona Rašlu

streda, 29. september 2021 - 18:00


kns_szpb_muzeum_upv_asa.jpg

Oblastný výbor SZPB v Bratislave,

Ústav politických vied SAV, Múzeum SNP v Banskej Bystrici,

Klub Nového slova, Inštitút ASA

a

Klub priateľov Múzea SNP pozývajú
 

na predstavenie súboru kníh pod spoločným názvom

 

Povedané - napísané

 

pri príležitosti 110. výročia narodenia Antona Rašlu

 

Program: Slovo editora Jozefa Oleja
 

Diskusia

Podujatie moderuje Martin Krno

 

Dátum: 29. september 2021 (streda) o 18,00

Miesto konania: Zasadačka na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984